Kategorie

Producenci

Regulamin sklepu
Sklep Internetowy "BABY CENTER" działający pod adresem www. baby-center.com.pl
prowadzony jest przez Firmę ”Ankara” S.J. Zofia Lenart z siedzibą przy ul.
Piekarskiej 3, 41-902 Bytom,
NIP 626-25-10-254 , której Wspólnicy wykonują działalność gospodarczą na podstawie
wpisów
do Ewidencji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bytomia
numery: 29391 i 29390
.
1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia
należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje
przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

3. Realizacja zamówienia następuje, gdy do sklepu dotrze od Kupującego e-mail z
potwierdzeniem złożonego zamówienia.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

- w przypadku płatności „za pobraniem” - 1 dzień roboczy od dnia otrzymania potwierdzenia
złożenia zamówienia

- w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 1 dzień roboczy od dnia zarejestrowania
wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

5. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego.

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym
niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane
częściowo czy w całości anulowane.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba
towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych
zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

8. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana
przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.

9. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form
płatności:

- przy odbiorze: należność pobiera kurier,

- przelewem bankowym na konto sklepu.

10. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex),
lub za pośrednictwem firmy kurierskiej PATRON SERVICE

11. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia
dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy SPRZEDAJĄCYM a KUPUJĄCYM. Przedmiotem
umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23
kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami),
Ustawie z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr
22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141
poz.1176).

12. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13. Informujemy, że dane osobowe podane na formularzu zamówienia w sklepie
internetowym „BABY CENTER”, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dn. 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z
późniejszymi zmianami). Zgromadzone dane osobowe są wykorzystywane tylko i wyłącznie
do celów realizacji złożonych zamówień i w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom
trzecim. Każdy klient naszego sklepu ma prawo do wglądu, modyfikacji oraz usunięcia
swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

14. Odstąpienie od umowy.  Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi punkt 20 niniejszego regulaminu, przy czym klient nie ma obowiązku korzystania z
przedmiotowego wzoru oświadczenia.
W wypadku odstąpienia od umowy zakupiony przez klienta towar podlega zwrotowi w stanie
niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni z dołączonym paragonem.

Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztom jego wysyłki do Klienta, o ile
koszty te zostały wcześniej poniesione przez Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu
5 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez Klienta
przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres
wskazany w zamówieniu.

15.Reklamacje. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, klient może żądać
doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, albo wymianę na
nowy,obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
Kupujący traci powyższe uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia
niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania
terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W takim wypadku klient
powinien niezwłocznie odesłać towar przesyłką pocztową na adres :
Firma „Ankara" s.c. ul. Piekarska 3, 41-902 Bytom.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z
odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki
i ustosunkowaniu się reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis przyczyny
reklamacji. Do wszelkich reklamacji Sklep ustosunkuje się w ciągu 5 dni roboczych od dnia
ich wpłynięcia.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271)
oraz ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Dz. U. nr 141 poz.1176 o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

17. W przypadku Klientów nie będących konsumentami pk1 14 i 15 Regulaminu nie stosuje
się.

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej (m.in. dokonującej
zakupu towaru) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

18. Wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym Sklepu:

* Dostęp do sieci Internet,

* Do dostępu do witryn WWW - przeglądarka www (rekomendowany Microsoft Internet
Explorer).

* Do odbierania wiadomości pocztą elektroniczną - posiadanie konta e-mail.

19. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu. Sklep podejmuje działania w celu
zapewnienia w pełni poprawnego działania systemu teleinformatycznym Sklepu, w
takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć
w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.W
trakcie korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep
o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu systemu.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem systemu Klient może zgłaszać pisemnie
na adres:. Firma „Ankara" s.c. ul. Piekarska 3, 41-902 Bytom. Sklep ustosunkuje się do
reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty jej otrzymania złożenia. Za datę
złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sklepu. W reklamacji Klient
powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia
nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem systemu. O sposobie ustosunkowania się
do reklamacji Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta.

20. Oświadczenie odstapienia od umowy

21. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014

 


Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)    

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Ilość
Razem
Ilość produktów w Twoim koszyku: 0. Jest 1 produkt w Twoim koszyku.
Razem produkty:
Dostawa:  Do ustalenia
Razem

Najczęściej kupowane